• Sø- og vådområder
  • Træfældning
  • Skovning og udkørsel
  • Stubfræsning
  • Grenknusning
  • Naturpleje
  • Beplantning
  • Slåning af skrænt- / vådområder
  • Flishugning

Slåning af skrænter og vådområder

Udførsel af slåning med og uden opsamler på tørre og våde jorde, enge, højmoser etc.

Slåning /slagleklipning af skrænter med fjernstyret maskine på op til 50 graders hældning.

Læs også om sø- og vådområder, naturpleje og grenknusning.

 

72 418 416

Kontakt os

Medlem af: