• Sø- og vådområder
  • Træfældning
  • Skovning og udkørsel
  • Stubfræsning
  • Grenknusning
  • Naturpleje
  • Beplantning
  • Slåning af skrænt- / vådområder
  • Flishugning

Naturpleje

Yderst skånsomme maskiner til naturpleje ført af veluddannet og erfaren stab.

Mange års erfaring i planlægning og udførsel af større komplekse naturplejeprojekter.

Hegning af naturarealer og folde – Vi kan også bidrage med konsulentbistand til at søge støtte midler til naturpuljer og EU projekter

Læs også om slåning af skrænter, beplantning og sø- & vådområder

72 418 416

Kontakt os

Medlem af: