• Medarbejder

om

STUB OG GREN.dk

Vi er en ”GRØN” virksomhed, som udfører alle opgaver der har forbindelse til træer og bevoksning generelt, dvs. fældning, rydning, beskæring, stubfræsning, flishugning, beplantning, naturpleje med slåning og opsamling af græs, og gerne SPECIAL opgaver indenfor disse felter.

stuboggren.dk består i dag, ud over stifterne Martin Ellekilde og Nickolai Schlechter af Michael Skaubye og 14 medarbejdere med et godt engagement og kendskab til branchen.

Alle er relevant uddannede, og har de nødvendige kurser med basis uddannelsen udført på Skovskolen i Nødebo som grundsten og derudover diverse specialer som træklatring, skovning, maskinfører, Vejen som Arbejdsplads, banekurser etc.

Vi prøver at være med til at uddanne nye kvalificerede medarbejdere og har derfor løbende en elev tilknyttet virksomheden, der følger uddannelsen ”Skov og natur teknikker linjen” på Skovskolen.

Derudover går vi op i at bruge miljøvenlige smøre-midler, benzin og olier, samt bio nedbrydeligt  hydraulik olie på de maskiner der kan køre med dette. I det hele taget prøver vi så meget som muligt at tage hensyn til vores alles fælles miljø og natur. Og internt bruger vi kræfter på hele tiden at forsøge at forbedre vores arbejdsmiljø for vores ansatte og os selv, som til slut også er til gavn for vores kunder.

Samtidig og i tråd med ovennævnte stræber vi efter at passe på os selv og vores medarbejdere, og arbejder derfor løbende på at finde maskinløsninger til vores opgaver, dels for arbejdsmiljøet, men også for at være konkurrence dygtige ved tilbudsgivning og udbud.

VISION:

En kombineret drøm om at udføre spændende opgaver, være med til at forme natur og bynære miljøer til gavn for alle, og samtidig drive en spændende og bæredygtig forretning, med fortsat fokus på vækst, fremdrift, innovation og nytænkning.

MISSION:

Indenfor de næste 3-5 år vil vi fortsat arbejde på at konsolidere os på markedet som virksomhed, koncentrere os om at blive endnu bedre til vores kernekompetencer og arbejde på at udbygge og forbedre vores maskinpark til naturpleje og arbejdet med træpleje. En kombination af vores VISION og MISSION som munder ud i en stabil og gerne økonomisk fornuftig forretning, der fortsat kan blive ved med at genere glæde og nysgerrighed for os selv og vores kunder.

KÆRNEVÆRDI:

INTEGRITET – STABILITET – ÆRLIGHED – FLEKSIBILITET

HISTORIE:

Stuboggren.dk startede som et simpelt samarbejde mellem de nuværende ejere Martin Ellekilde og Nickolai Schlechter for ca. 11 år siden. De 2 startede som enkeltmandsvirksomheder- begge med flere år i branchen allerede, med samme idegrundlag og ønsket samt viljen til at "ville mere". Efterhånden som travlheden meldte sig, indfandt den første medarbejder sig og igennem årene er det blevet til en større og bredere stab, dog båret og begrænset af ønsket om en dynamisk vækst. En kærlighed til faget og ikke mindst til maskiner (specielle maskiner), har gjort at maskinparken nærmest har fulgt med antallet af ansatte, på trods af at meget af arbejdet udføres med motorsav. – I november 2015 trådte Michael Skaubye ind i virksomheden som skovfoged og kommende medejer.

Geografisk arbejder vi på hele Sjælland og ved større og fagligt givende opgaver, også i resten af Danmark.

72 418 416

Kontakt os

Medlem af: